Devetnaesti memorijal Nadežde Petrović

Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak, septembar–oktobar

1996

Publikacije

Zoran Božović, „19. memorijal Nadežde Petrović”, Projeka(r)t: časopis za vizuelne umetnosti Galerije savremene likovne umetnosti, Novi Sad, broj 8/9, mart 1997, 63-68. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.