Dragan Bulatović: Bijenale mladih i Memorijal Nadežde Petrović kao istost kritičarskog i umetničkog viđenja nezavisne likovne scene

1997

Publikacije

Dragan Bulatović, „Bijenale mladih i Memorijal Nadežde Petrović kao istost kritičarskog i umetničkog viđenja nezavisne likovne scene”, Projeka(r)t: časopis za vizuelne umetnosti Galerije savremene likovne umetnosti, Novi Sad, broj 8/9, mart 1997, 58-62. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Dušan Petrović (izvor: časopis Projeka(r)t, 8/9,1997.)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.