O projektu


Projekat Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000 je istraživačkog karaktera i odnosi se na rekonstrukciju hronologije izlaganja skulpture u Srbiji u periodu od 1945. do 2000, tokom koga je ovaj umetnički medij prošao kroz proces dinamičnog razvoja u okvirima modernističkih, konceptualnih i postmodernističkih kretanja.

Budući da je znanje o skulptorskom nasleđu 20. veka kod nas do sada bilo u najvećoj meri marginalizovano, nedovoljno istraženo i nedostupno široj javnosti, kako u istraživačkim, naučnim, tako i u muzejskim i izložbenim projektima, Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000  je nastala iz neophodnosti da se ovo značajno, višeslojno i u regionalnim i evropskim kontekstima relevantno umetničko nasleđe našeg kulturnog prostora sakupi, mapira, sistematizuje i predstavi na adekvatan i savremen način. Projekat obuhvata istraživanje, negovanje i omogućavanje dostupnosti umetničkog nasleđa sa fokusom na razvoj moderne skulpture u Srbiji i njenu prezentaciju, kao i očuvanje znanja o vajarskom nasleđu u lako pristupačnom digitalnom formatu na internetu.

Hronologija, pored događaja koji su vezani za izlaganje skulpture (kao što su grupne i samostalne izložbe domaćih autora), obuhvata i tačke susreta domaće umetničke scene sa međunarodnom situacijom: značajne izložbene nastupe, stručna predavanja i gostovanja inostranih autora i kustosa vezanih za skulptorsku produkciju u Srbiji, te nastupe skulptora iz Srbije na manifestacijama u inostranstvu (poput bijenalnih izložbi i drugih međunarodnih izložbenih manifestacija), kao i druge značajne događaje (izvođenja spomenika i memorijalnih kompleksa, skulpture u javnom prostoru i druge vajarske projekte u javnom prostoru) koji su vezani za razvoj, afirmaciju i recepciju skulpture kod nas. 

Budući da je ova platforma zamišljena kao dinamična baza podataka koja se dopunjuje novo-otkrivenim informacijama i materijalima, biće dostupna za stalni update i usavršavanje, kako bi korisnicima omogućila detaljan, sveobuhvatan i aktuelan uvid u datu hronologiju.

Informacije i materijali raspoloživi u okviru platforme dostupni su na zahtev (kontakt.skulptura@gmail.com) za preuzimanje i korišćenje u svrhu budućih istraživanja.

Realizaciju projekta, koji se odvija u dve faze: 1. period 1945-1975, sa realizacijom 2019-2020. i 2. period 1976-2000. čija realizacija se planira 2020-2021, podržao je Muzej savremene umetnosti Vojvodine, uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.


O nama


Autorke projekta

Mr Suzana Vuksanović je muzejska savetnica i kustoskinja Zbirke skulptura, objekata i instalacija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Doktorantkinja je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila je publikacije: Mira Brtka: Nestabilne ravnoteže 1962-2012 (2012); Nova skulptura u Vojvodini 1980-2000 (2013); Rastislav Škulec: Remix. Refresh. Restart_Skulpture, instalacije i drugo 1988-2013 (2014); Ana Bešlić: Emancipacija forme, Skulpture u javnim zbirkama i muzejskim kolekcijama_Izbor 1954-2001 (2015);  Dragan Rakić: Jedan, One, Uno, Ein_umetnost, istraživanja, aktivizam 1989-2009.  (sa Č.Janičićem, 2016); Skulptura: medij, metod, društvena praksa (kourednica, 2016)… Dobitnica je Nagrade “Pavle Vasić”  za retrospektivnu izložbu i monografski katalog Mira Brtka: Nestabilne ravnoteže 1962-2012 (2013). 

Dr Ana Ereš je naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjem modernizma, istorije izložbi i jugoslovenskog umetničkog prostora u 20. veku. Objavila je publikacije: Mrđan Bajić: skulptotektura (2013), Skulptura: medij, metod, društvena praksa (2016, kourednica), Marko Čelebonović (2017; 2018, koautorka), Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu (1938-1990): kulturne politike i politike izložbe (u štampi). Dobitnica je Nagrade „Lazar Trifunović“ za kritičko pisanje o umetnosti (2017).

Stručne saradnice

Katarina Kostandinović je istoričarka umetnosti, od 2016. godine radi kao koordinatorka programa Likovne redakcije u Kulturnom centru Beograda, te i nezavisno kao kustoskinja i saradnica na različitim projektima i inicijativama.

Tatjana Panić je istoričarka umetnosti. Radila je kao kustoskinja Ustanove za izradu tapiserija “Atelje 61” i bila angažovana kao saradnica na nekoliko projekata Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Bavi se pedagoškim i edukativnim radom.

Sofija Milenković je istoričarka umetnosti. Osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2017) i na Univerzitetu Pariz 1 Panteon-Sorbona (2019) uz podršku stipendije Vlade Francuske. Bila je angažovana na nekoliko projekata u saradnji sa Galerijom Rima u Beogradu i Spomen-zbirkom Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Dobitnica je Nagrade „Prof. dr Katarina Ambrozić“ (2017) i Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za najbolji master rad odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2018).


O autorskim pravima


Projekat Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000 ima isključivo edukativan, naučni i istraživački karakter. Svrha mu je u celosti nekomercijalna.

Kompleksnost projekta, obim materijala i tekstova, kao i činjenica da mnogi vlasnici autorskih prava više ne postoje kao pravna lica, nisu nam omogućavali da kontaktiramo sve poštovane nosioce autorskih prava (autore, institucije, izdavače, producente i druge).

Kako je sajt opredeljen kontinuiranom istraživanju građe koja je predmet našeg projekta, otvoreni smo za vaše sugestije i dopune sadržaja materijalom na koji možete/želite da nam ukažete i/ili koji biste bili voljni da nam ustupite/dostavite.

Takođe, ukoliko ne želite da se materijal nad kojim imate autorska prava i dalje nalazi u okviru ovog projekta, dostupan na istoimenom sajtu, pozivamo vas da nam se obratite radi njegovog uklanjanja.

U svakom slučaju, kao i kod svega ovde nenavedenog, za sva pitanja, sugestije i primedbe možete nam se obratiti na email: kontakt.skulptura@gmail.com


O zahvalnosti


Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Muzej savremene umetnosti, Beograd
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Biblioteka Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd
Atelje 61, Petrovaradin
Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Muzej grada Beograda (Legat Tome Rosandića), Beograd
Kuća Legata, Beograd
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad
Galerija Meander, Kulturni centar Apatin
Muzej rudarstva i metalurgije, Bor
Dejan Vučetić, Beograd
Maja Rakočević Cvijanov, Subotica
Goran Saničanin, Banja Luka
Srđan Soldatović, Novi Sad
Nedeljko Mamula, Novi Sad


Realizaciju projekta podržao Muzej savremene umetnosti Vojvodine uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama