Dušan Džamonja: skulpture, crteži, projekti 1961–1975

Muzej savremene umetnosti, Beograd, 9. april – 9. maj

1976

Izložba je iste godine održana u: Umjetničkom paviljonu Collegium Artisticum u Sarajevu: 18. maj – 13. jun; Umjetničkom paviljonu u Titogradu: 22. jun – 11. jul; u okviru Ljetnjih igara u Dubrovniku: 17. jul – 29. avgust; Muzeju savremene umetnosti u Skoplju: 10–31. oktobar; Modernoj galeriji u Ljubljani: 9. novembar – 9. decembar.

Publikacije

Dušan Džamonja: skulpture, crteži, projekti 1961–1975, Muzej savremene umetnosti, Beograd 1976. (izvor: Muzej savremene umetnosti, Beograd)

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.