III izložba slikarstva i vajarstva Saveza likovnih umetnika Jugoslavije

Dubrovnik, 1. jul – 1. septembar

(Istraživanje građe je u toku)

1954

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.