Irina Subotić: Tipologija slikarstva i skulpture u krugu beogradskih umetnika

(Istraživanje građe je u toku)

1975

I. Subotić, „Tipologija slikarstva i skulpture u krugu beogradskih umetnika”, Zbornik radova sa prvog kongresa saveza društava istoričara umetnosti, Ohrid 1975

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.