Mladi 82.

Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 19. novembar – 14. decembar

1982

Publikacije

Mladi 82, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 19. novembar – 14. decembar 1982. (izvor: Muzej savremene umetnosti, Beograd)

Otvori

Naslovna fotografija: Vera Stevanović, Jedra, kombinovani materijali, 1982. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.