Osnovana majstorska radionica Tome Rosandića u Beogradu

1949

Majstorska radionica vajara Tome Rosandića je aktivno funkcionisala od 1950. do 1954. godine. Rosandić je u njoj okupio odabrane studente, mlade vajare: Anu Bešlić, Olgu Jančić, Savu Sandića, Anta Gržetića, Jovana Soldatovića i Ratimira Stojadinovića.

Publikacije

Odobrenje Ministarstva za nauku i kulturu vlade FNRJ o upisu vajara u Majstorsku radionicu Tome Rosandića, 1949. (izvor: Muzej Tome Rosandića, Muzej grada Beograda)

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.