Vida Jocić: izbor radova 1956–1966

Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak, 30. april – 14. maj

1967

Publikacije

Vida Jocić: izbor radova 1956–1966, Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak, 30. april – 14. maj 1967. (izvor: Muzej savremene umetnosti, Beograd)

Otvori

Pozivnica za otvaranje izložbe skulptura i crteža Vide Jocić, Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak, 30. april 1967. (izvor: Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak)

Otvori

Naslovna fotografija: Vida Jocić, Torzo borca, 1957. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.