Samostalna izložba Slobodana Bodulića

Galerija ULUV, Novi Sad, 27. maj – 10. jun

1974

Publikacije

Slobodan Bodulić, Udruženje likovnih umetnika Vojvodine, Novi Sad, 27. maj – 10. jun 1974. (izvor: Muzej grada Novog Sada)

Otvori

Naslovna fotografija: Slobodan Bodulić, Kupačice (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.