Prvi skup vajara Jugoslavije

Valjevo, 1–3. oktobar

1961

Publikacije

Prvi skup vajara Jugoslavije u Valjevu od 1 do 3 X 1961 G

Otvori

Лазар Трифуновић, Проблеми савременог вајарства, Ваљево, 1961.

Otvori

Војин Стојић, Друштво и скулптура, Ваљево, 1961.

Otvori

–, „Сусрети скулптуре и обичног човека”, Вечерње новости, IX/2390, 20. мај 1961, 7.

Otvori

–, „Први скуп вајара Југославије”, Вечерње новости, IX/2439, 17. јул 1961, 7.

Otvori

–, „Први састанак југословенских вајара”, Борба, XXVI/187, 25. јул 1961, 6.

Otvori

–, „Проблеми савремене југословенске скулптуре на првом скупу вајара у Ваљеву”, Борба, XXVI/250, 26. септембар 1961, 8.

Otvori

Д. С., „Место југословенске скулптуре у свакодневном животу”, Политика, LVIII/17234, 30. септембар 1961, 10.

Otvori

M., „Скулптори о својој уметности”, Борба, XXVI/254, 30. септембар 1961, 7.

Otvori

Војин Стојић, „Друштво и скулптура”, Борба, XXVI/255, 1. октобар 1961, 9.

Otvori

Д. Ђ., „Отворен Први скуп вајара у Ваљеву”, Борба, XXVI/256, 2. октобар 1961, 7.

Otvori

–, „На прагу новог процвата монументалног вајарства”, Борба, XXVI/257, 3. октобар 1961, 7.

Otvori

–, „Остварити синтезу архитектуре и вајарства”, Борба, XXVI/258, 4. октобар 1961, 8.

Otvori

–, „Рехабилитација чисте пластике”, Борба, XXVI/259, 5. октобар 1961, 7.

Otvori

Д., „Симпозијум вајара у Ваљеву”, НИН, XI/561, 8. октобар 1961, 9.

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.