Putujuća izložba Savremena jugoslovenska umetnost

Ljubljana–Rim–Milano–Varšava, avgust 1956 – maj 1957.

(Istraživanje građe je u toku)

1956

Izložba je prikazana u: Modernoj galeriji u Ljubljani (29. avgust–16. septembar 1956), Nacionalnoj galeriji moderne umetnosti (Galleria nacionale d’arte moderna) u Rimu (5–31. decembar 1956), Palazzo della Permanente u Milanu (januar–februar 1957) i Izložbenoj dvorani Zahenta u Varšavi (13–31. maj 1957).

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.