Salon ’54: izložba suvremenog slikarstva i kiparstva FNRJ

Galerija likovnih umjetnosti, Rijeka, 7–30. mart

1954

Publikacije

Katalog: Salon 54: izložba suvremenog slikarstva i kiparstva FNRJ, Galerija likovnih umjetnosti Rijeka, Rijeka 1954.

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.