Samostalna izložba Matije Vukovića

Klub likovnih umetnika, Novi Sad i Umetnički paviljon, Beograd

1960

Publikacije

Lazar Trifunović, „Umetnost Matije Vukovića”, Polja, 31. oktobar 1959, 11; Sreto Bošnjak, „Skulptura na rubu prebola”, Polja, 31. oktobar 1959, 11.

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.