Signalizam

Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 16. jul – 16. septembar

1975

Publikacije

Signalizam, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 16. jul – 16. septembar 1975. (izvor: Muzej savremene umetnosti, Beograd)

Otvori

Б. Лекић, „Paskid ili prazan dijalog“, Večernje novosti, 19. jul 1975, 19. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Miroljub Todorović, Objekt poezija (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.