Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka

Umetnički muzej, Beograd, 29. septembar – 29. oktobar

1946

Nakon Beograda, izložba je održana u: Umjetničkom paviljonu i Modernoj galeriji JAZU u Zagrebu, Narodnoj galeriji u Ljubljani, Državnom muzeju likovnih umetnosti Puškin u Moskvi, Ermitažu u Lenjingradu, Narodnom muzeju u Bratislavi, Prostorijama društva Manes u Pragu, Narodnom muzeju u Varšavi, Krakovu i Budimpešti.

Katalog je dostupan na linku.

Prikaz izložbe: Oto Biljani Merin, „Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka; „Povodom izložbe u beogradskom Umetničkom muzeju”, Naša književnost, 1946, dostupan na linku.

Umetnici

Publikacije

Naslovna strana kataloga izložbe Slikarstvo i vajarstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka (izvor: link)

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.