Sovjetska skulptura (izložba fotografija)

Umetnički paviljon, Beograd, 1–12. maj (organizator izložbe: Društvo za kulturnu saradnju Jugoslavije sa SSSR)

(Istraživanje građe je u toku)

1946

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.