Kosta Bogdanović: reljefi

Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, 9–22. jun

1987

Publikacije

Kosta Bogdanović: reljefi, Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, 9–22. jun 1987. (izvor: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd)

Otvori

Naslovna fotografija: Kosta Bogdanović, Sazvežđe B. B., katoda-kovani bakar, 1985. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.