Miško Šuvaković: Imanentne korekcije modernizma – Marija Vauda

1995

Publikacije

Miško Šuvaković, „Imanentne korekcije modernizma – MARIJA VAUDA”, Projeka(r)t: časopis za vizuelne umetnosti Galerije savremene likovne umetnosti, Novi Sad, broj 6, decembar 1995, 94-99. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Marija Vauda, Sa izložbe u Galeriji SKC u Beogradu, 1995. (izvor: časopis Projeka(r)t, 6/1995.)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.