Nada Kojadinović i Piter Sonemans (Pieter Sonnemans): skulpture i grafike

Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, 1–15. april

1986

Publikacije

Kojadinović i Sonnemans: skulpture i grafike, Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, 1. – 15. IV 1986. (izvor: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd)

Otvori

Naslovna fotografija: Nada Kojadinović, Sv. Sebastijan, bronza-drvo, 1986. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.