Nikola Bogdanović: skulpture

Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 15. februar – 15 mart (organizatori izložbe: Narodni muzej Kragujevac i Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad)

1994

Publikacije

Mihailo Kandić, „Nikola Bogdanović”, Projeka(r)t: časopis za vizuelne umetnosti Galerije savremene likovne umetnosti, Novi Sad, broj 3, jul 1994, 86. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Nikola Bogdanović, Iz života jednog kralja, ciklus 3, 1993. (izvor: časopis Projeka(r)t, 3/1994.)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.