O Hronologiji

O projektu

Projekat „Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945–2000” je istraživačkog karaktera i odnosi se na rekonstrukciju hronologije izlaganja skulpture u Srbiji u periodu od 1945. do 2000, tokom koga je ovaj umetnički medij prošao kroz proces dinamičnog razvoja u okvirima modernističkih, konceptualnih i postmodernističkih kretanja.

Budući da je znanje o skulptorskom nasleđu 20. veka kod nas do sada bilo u najvećoj meri marginalizovano, nedovoljno istraženo i nedostupno široj javnosti, kako u istraživačkim, naučnim, tako i u muzejskim i izložbenim projektima, „Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945–2000” je nastala iz neophodnosti da se ovo značajno, višeslojno i u regionalnim i evropskim kontekstima relevantno umetničko nasleđe našeg kulturnog prostora sakupi, mapira, sistematizuje i predstavi na adekvatan i savremen način. Projekat obuhvata istraživanje, negovanje i omogućavanje dostupnosti umetničkog nasleđa sa fokusom na razvoj moderne skulpture u Srbiji i njenu prezentaciju, kao i očuvanje znanja o vajarskom nasleđu u lako pristupačnom digitalnom formatu na internetu.

Hronologija, pored događaja koji su vezani za izlaganje skulpture (kao što su grupne i samostalne izložbe domaćih autora), obuhvata i tačke susreta domaće umetničke scene sa međunarodnom situacijom: značajne izložbene nastupe, stručna predavanja i gostovanja inostranih autora i kustosa vezanih za skulptorsku produkciju u Srbiji, te nastupe skulptora iz Srbije na manifestacijama u inostranstvu (poput bijenalnih izložbi i drugih međunarodnih izložbenih manifestacija), kao i druge značajne događaje (izvođenja spomenika i memorijalnih kompleksa, skulpture u javnom prostoru i druge vajarske projekte u javnom prostoru) koji su vezani za razvoj, afirmaciju i recepciju skulpture kod nas.

Budući da je ova platforma zamišljena kao dinamična baza podataka koja se dopunjuje novo-otkrivenim informacijama i materijalima, biće dostupna za stalni update i usavršavanje, kako bi korisnicima omogućila detaljan, sveobuhvatan i aktuelan uvid u datu hronologiju.

Informacije i materijali raspoloživi u okviru platforme dostupni su na zahtev (kontakt.skulptura@gmail.com) za preuzimanje i korišćenje u svrhu budućih istraživanja.

Projekat „Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945–2000” iniciran je 2019. a od sredine 2020. realizuje se u formi web sajta. Zahvaljujući sredstvima dobijenim na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2021. godini realizovana je nova web platforma, sa naprednim opcijama uređivanja i pretraživanja, kao i inoviranim dizajnom.

O nama

Autorke projekta

Mr Suzana Vuksanović je muzejska savetnica i kustoskinja Zbirke skulptura, objekata i instalacija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Doktorantkinja je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila je publikacije: Mira Brtka: Nestabilne ravnoteže 1962–2012 (2012); Nova skulptura u Vojvodini 1980–2000 (2013); Rastislav Škulec: Remix. Refresh. Restart_Skulpture, instalacije i drugo 1988–2013 (2014); Ana Bešlić: Emancipacija forme, Skulpture u javnim zbirkama i muzejskim kolekcijama_Izbor 1954–2001 (2015);  Dragan Rakić: Jedan, One, Uno, Ein_umetnost, istraživanja, aktivizam 1989–2009.  (sa Č.Janičićem, 2016); Skulptura: medij, metod, društvena praksa (2016, kourednica); Radoš Antonijević: Dekoltei i brojanice (2019); Skulptura: medij, metod, društvena praksa. 2 (2021, kourednica) … Dobitnica je Nagrade „Pavle Vasić”  za retrospektivnu izložbu i monografski katalog Mira Brtka: Nestabilne ravnoteže 1962–2012 (2012). Članica NK ICOM Srbija i Muzejskog društva Srbije.

Dr Ana Ereš je naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se istraživanjem modernizma, istorije izložbi i jugoslovenskog umetničkog prostora u 20. veku. Objavila je publikacije: Mrđan Bajić: skulptotektura (2013), Skulptura: medij, metod, društvena praksa (2016, kourednica), Marko Čelebonović (2017; 2018, koautorka), Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu (1938–1990): kulturne politike i politike izložbe (2020). Dobitnica je Nagrade „Lazar Trifunović” za kritičko pisanje o umetnosti (2017) i Nagrade „Pavle Vasić” (2020) za monografiju Jugoslavija na Venecijanskom bijenalu (1938–1990): kulturne politike i politike izložbe.

Stručne saradnice

Tatjana Panić je istoričarka umetnosti. Radila je kao kustoskinja Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61” i bila angažovana kao saradnica na nekoliko projekata Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Bavi se pedagoškim i edukativnim radom. Članica NK ICOM Srbija. (Stručna saradnica na projektu od 2019.)

Sofija Milenković je istoričarka umetnosti. Osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2017). Kao stipendistkinja Vlade Francuske završila je master studije na Univerzitetu Pariz 1 Panteon-Sorbona (2019). Bila je angažovana na nekoliko projekata u saradnji sa Galerijom Rima u Beogradu i Spomen-zbirkom Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Dobitnica je Nagrade „Prof. dr Katarina Ambrozić” (2017), Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog (2018) i Nagrade „Lazar Trifunović” (2020). (Stručna saradnica na projektu od 2020.)

Katarina Kostandinović je istoričarka umetnosti. Od 2016. godine radi kao koordinatorka programa Likovne redakcije u Kulturnom centru Beograda, te i nezavisno kao kustoskinja i saradnica na različitim projektima i inicijativama. (Stručna saradnica na projektu 2019-2020.)

Saradnica za društvene mreže i internet komunikaciju

Ljubica Vujović je istoričarka umetnosti. Osnovne i master studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2022), gde je trenutno doktorantkinja na Seminaru za modernu umetnost. Radila je kao saradnica na većem broju izložbi u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a njeno radno iskustvo obuhvata i rad u Galerijama Rima i Dots u Beogradu. Članica je i jedna od pokretačica kritičkog kolektiva „(O)gledanje“ posvećenog kritičkom sagledavanju savremene umetničke scene. (Saradnica za društvene mreže i internet komunikaciju projekta 2022-2023.)

O autorskim pravima

Projekat „Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945–2000” ima isključivo edukativan, naučni i istraživački karakter. Svrha mu je u celosti nekomercijalna.

Kompleksnost projekta, obim materijala i tekstova, kao i činjenica da mnogi vlasnici autorskih prava više ne postoje kao pravna lica, nisu nam omogućavali da kontaktiramo sve poštovane nosioce autorskih prava (autore, institucije, izdavače, producente i druge).

Kako je sajt opredeljen kontinuiranom istraživanju građe koja je predmet našeg projekta, otvoreni smo za vaše sugestije i dopune sadržaja materijalom na koji možete/želite da nam ukažete i/ili koji biste bili voljni da nam ustupite/dostavite.

Takođe, ukoliko ne želite da se materijal nad kojim imate autorska prava i dalje nalazi u okviru ovog projekta, dostupan na istoimenom sajtu, pozivamo vas da nam se obratite radi njegovog uklanjanja.

U svakom slučaju, kao i kod svega ovde nenavedenog, za sva pitanja, sugestije i primedbe možete nam se obratiti na email: kontakt.skulptura@gmail.com

O zahvalnosti

Ustanove

Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Muzej savremene umetnosti, Beograd
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
Biblioteka Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd
Atelje 61, Petrovaradin
Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad
Kuća Legata, Beograd
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad
Galerija Meander, Kulturni centar Apatin
Muzej rudarstva i metalurgije, Bor
Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad
Kulturni centar Beograda, Beograd
Galerija savremene umetnosti, Kulturni centar Pančeva, Pančevo
Savremena galerija Zrenjanin, Zrenjanin
Gradski muzej Sombor, Sombor
Muzej Ras, Novi Pazar
Muzej u Beloj Crkvi, Bela Crkva
Muzej grada Beograda, Beograd
Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd
Grafički kolektiv, Beograd
Udruga Mediteranski kiparski simpozij, Labin
Muzej grada Novog Sada, Petrovaradinska tvrđava
Galerija Matice srpske, Novi Sad
Galerija Doma vojske Srbije, Beograd
Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd
Galerija “Jovan Popović”, Opovo
Spomen-park “Kragujevački oktobar”, Kragujevac
Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Novi Sad
Muzej Vojvodine, Novi Sad
Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak
Gradski muzej, Subotica
Galerija savremene likovne umetnosti, Niš
Galerija savremene umetnosti, Kulturni centar, Pančevo
Dom omladine Beograda, Beograd
Istorijski arhiv, Kruševac
Umetnička galerija, Kruševac
Narodni muzej Kraljevo

 

Pojedinci

Dejan Vučetić, Beograd
Maja Rakočević Cvijanov, Subotica
Goran Saničanin, Banja Luka
Srđan Soldatović, Novi Sad
Nedeljko Mamula, Novi Sad
Danijela Matović, Bor
Zorica Zorica-Lambeta, Novi Sad
Nemanja Vučetić, Novi Sad
Slavica Popov, Zrenjanin
Čedomir Janičić, Sombor
Svetlana Čeković, Novi Pazar
Igor Vokoun, Bela Crkva
Ana Vranješ, Beograd
Nenad Bosić, Beograd
Jelena Banjac, Novi Sad
Ljiljana Lazić, Novi Sad
Stanislava Jovanović Mindić, Novi Sad
Marijana Vaščić, Beograd
Vladimir Perić, talent.arhiv, Beograd
Milena Vrbaški, Novi Sad
Jelena Knežević, Beograd
Jelena Mežinski, Beograd
Katarina Nikolić Ralić, Opovo
Jelena Davidović, Kragujevac
Vojislav Martinov, Novi Sad
Julka Marinković, Čačak
Nikola Čekerevac, Čačak
Mirjana Racković, Čačak
Aleksandar Vukajlović, Čačak
Olga Kovačev Ninkov, Subotica
Ljubica Vuković Dulić, Subotica
Emilija Ćoćić Bilić, Niš
Lela Dinić, Niš
Nebojša Stojković, Niš
Ivana Markez Filipović, Pančevo
Marta Marković, Beograd
Biljana Grković, Kruševac
Suzana Novčić, Kraljevo
Mare Janakova, Beograd

 

Realizaciju projekta podržao Muzej savremene umetnosti Vojvodine uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.