Samostalna izložba Dragoslava Krnajskog

Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak, 21. oktobar – 11. novembar

1999

Organizatori izložbe: Udruženje likovnih umetnika Srbije, Beograd i Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak

Publikacije

Dragoslav Krnajski, Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak, 21. oktobar – 11. novembar 1999. (izvor: Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak)

Otvori

–, „Скулптуре Драгослава Крнајског”, Чачански глас, Чачак, 29. октобар 1999, стр. 7 (izvor: Umetnička galerija „Nadežda Petrović”, Čačak)

Otvori

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.