Samostalna izložba Ljubomira Karine

Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, 18–29. jun

1976

Publikacije

Љубомир Карина, Галерија Коларчевог народног универзитета, Београд, 18.–29. VI 1976. (izvor: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd)

Otvori

Naslovna fotografija: Ljubomir Karina, Kompozicija GC, drvo-metal (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.