Samostalna izložba Nandora Glida

Zimski salon Likovnog susreta Palić, Subotica, 18. novembar – 1. decembar

1967

Publikacije

Glíd Nándor, Zimski salon Likovnog susreta Subotica, 18. novembar – 1. decembar 1967. (izvor: Gradski muzej Subotica)

Otvori

Naslovna fotografija: Glid Nandor, sa detaljom reljefa za spomenik u Dahau (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.