Risto Stijović

Galerija SANU, Beograd, 1. oktobar

1969

Publikacije

Ристо Стијовић, Српска академија наука и уметности, Београд 1969. (izvor: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd)

Otvori

Pozivnica za otvaranje izložbe Riste Stijovića u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, 1. oktobra 1969. (izvor: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd)

Otvori

Naslovna fotografija: Risto Stijović, Misao, 1951. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.