Samostalna izložba Slobodana Peladića

Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd, oktobar

1997

Publikacije

Kosta Bogdanović, „Ovoid kao univerzalna semantema”, Projeka(r)t: časopis za vizuelne umetnosti Galerije savremene likovne umetnosti, Novi Sad, broj 10, decembar 1997, 90-93. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Slobodan Peladić, Skulptura (izvor: časopis Projeka(r)t, 10,1997.)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.