Samostalna izložba Tatjane Milutinović

Galerija Doma omladine, Beograd, septembar

1992

Publikacije

Bojana Burić, „Skulptura nevidljivog”, Projeka(r)t: časopis za vizuelne umetnosti Galerije savremene likovne umetnosti, Novi Sad, broj 1, maj 1993, 61. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Tatjana Milutinović, Brodski prozor (izvor: časopis Projeka(r)t, 1/1993.)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.