Samostalna izložba Tatjane Stolpović

Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, 18–31. januar

1972

Publikacije

Татјана Столповић, Галерија Коларчевог народног универзитета, Београд, 18–31. I 1972. (izvor: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd)

Otvori

Naslovna fotografija: Tatjana Stolpović, Figura, drvo, 1971. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.