Vesna Milojković: U vremenu

Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, 4–16. maj

1993

Publikacije

Vesna Milojković: U vremenu, Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, 4–16. 5. 1993. (izvor: Zadužbina Ilije M. Kolarca)

Otvori

Naslovna fotografija: Vesna Milojković, Podnevna esencija (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.