Sava Halugin: skulpture

Jugoslovenski kulturni centar, Pariz, 1995; Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 18. april – 3. maj 1996.

1995

Publikacije

Sava Halugin, Centre Culturel Yugoslave, Paris, 1995; Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 1996. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Pozivnica, Sava Halugin – skulpure, Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, 18. april 1996. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Sava Halugin, Čovek i štap, 1990. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.