Suzana Vuksanović-Soleša: Intervju sa članovima grupe ART CIRCUS

1997

Publikacije

Suzana Vuksanović-Soleša, „ART CIRCUS”, Projeka(r)t: časopis za vizuelne umetnosti Galerije savremene likovne umetnosti, Novi Sad, broj 10, decembar 1997, 53-55. (izvor: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad)

Otvori

Naslovna fotografija: Tajna za večeru, instalacija, Petrovaradinska tvrđava, 1995. (izvor: časopis Projeka(r)t, 10,1997.)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.