Violeta Mitrušić Labat: Simbolične platforme: Skulpture, objekti, instalacije, radovi

Galerija ULUS-a, Beograd, 5–18. oktobar

1994

Publikacije

Violeta Mitrušić Labat: Simbolične platforme: Skulpture, objekti, instalacije, radovi; Galerija ULUS-a, Beograd, 5-18. oktobar 1994. (izvor: Savremena galerija Zrenjanin)

Otvori

Naslovna fotografija: Violeta Mitrušić Labat, Konkavno-konveksna kaligrafija instalirana na zidu, 1994. (izvor: katalog izložbe)

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.